Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Meldcode
huiselijk geweld


Viviani is verantwoordelijk voor leerlingen en personeel. Dat geldt ook waar het gaat 

om constatering van mogelijke gevallen van mishandeling of huiselijk geweld. We hanteren hiervoor een protocol: Meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo weten personeelsleden hoe te handelen en zorgen we ervoor dat deze zaken tijdig en op de juiste manier aan de orde komen. 

Protocol Meldcode