Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Privacy

Zorgvuldig en volgens de regels

We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze leerlingen. We hebben ze nodig voor de begeleiding of de organisatie van het onderwijs. De afspraken hierover staan in ons privacyreglement. Het bestaat sinds 2016 en is in ontwikkeling en zal steeds aan wijzigingen onderhevig zijn als dit bijvoorbeeld vanuit de wetgeving van ons wordt gevraagd.
We gebruiken ook een mediaprotocol, waarin we met onze leerlingen afspraken maken over verstandig gedrag naar elkaar toe en wat betreft internetgebruik.

Privacyreglement 2016
Mediaprotocol leerlingen Viviani